Zasady Ochrony Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

1. Administratorem danych osobowych jest:

PROTO-MODEL Andrzej Paśniewski ul. Jackowskiego 33/19, 60-513 Poznań, NIP: 7811853221, REGON: 380561379

2. Cel i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe zbierane są w celu udzielania odpowiedzi na przesłane zapytania, prowadzenia korespondencji dotyczącej bieżących zleceń realizowanych na państwa rzecz przez firmę Proto-Model oraz w celu przesyłania ofert handlowych usług  modelowania 3d, druku 3d, tworzenia prototypów i makiet architektonicznych, a także wycinania laserowego oraz ofert usług projektowych i warsztatów.

3. Zakres przetwarzania:

Zakres danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Administratora danych obejmuje:

 • email poczty elektronicznej Państwa firmy
 • email poczty elektronicznej osoby prywatnej jeśli email należy do osoby prywatnej
 • adres Państwa firmy
 • adres osoby prywatnej jeśli adres należy do osoby prywatnej
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu jeśli został podany podczas kontaktu

4. Prawo do sprzeciwu:

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Administrator danych zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w celu określonym powyżej, chyba że Administrator danych będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych osobowych istnieją dla Administratora danych ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą Administratorowi danych niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej przez Państwa z firmą Proto-Model umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa i wynikający z prawnie uzasadnionych interesów firmy Proto-Model. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody – do czasu jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

6. Odbiorcy danych:

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom i organom, którym Administrator danych jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są także udostępniane firmom kurierskim i pocztowym, firmom hostingowym, podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie niepłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie oraz podmiotom świadczącym usługi bankowe i płatnicze.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Źródło pochodzenia danych:

Administrator danych pozyskał Państwa dane osobowe w wyniku dobrowolnego podania ich mailowo podczas kontaktu z firmą Proto-Model, znalezienia ich w internecie, z ogłoszeń w gazetach branżowych, z książek telefonicznych oraz z baz danych.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9. Informacja o plikach cookies:

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Administrator serwisu – firma Proto-Model Andrzej Paśniewski, ul. Jackowskiego 33/19, 60-513 Poznań – jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. W niektórych przypadkach Podmiotami zamieszczającymi na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującymi do nich dostęp są systemy zewnętrzne takie jak: CloudFlare, Google Maps, Google Fonts itp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki cookies w celu:
  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • ochrony Serwisu przez niebezpieczeństwami informatycznymi;
 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Innymi rodzajami plików stosowanymi przez Serwis są pliki: wydajnościowe (umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu), pliki niezbędne (umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu), pliki funkcjonalne (umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika), pliki własne (zamieszczane przez Serwis) oraz pliki zewnętrzne (pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis).
 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 8. Pliki cookies z których korzysta serwis mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu lub na stronie jej producenta.